Киргизите се туркиски народ, кој живее во Киргистан со околу 64% од вкупното население од државата. Поголемиот број на киргизи се со муслиманска вероисповед и го зборуваат киргискиот јазик. Вкупниот број на киргизи во светот е околу 4 000 000 од кој 2 500 000 во Киргистан.

Киргизи
(Kyrgyz)
Вкупен број на населението 4 000 000
Региони каде што живее етничката група
Јазик киргиски
Религија Ислам, Будизам