Квадратен километар

(Пренасочено од Километар квадратен)

Квадратен километар (симб. км2 или км2) е изведена SI-единица за површина. Тој може да се дефинира како површина од квадрат со должина на страната од 1 километар (км).

Километар квадратен е еднаков на:

Или со делење:

Поврзано

уреди