Кајмакот претставува млечен производ со мек, кремлив состав и благо-кисел вкус. Се добива со ферментација на млечната маст издвоена во текот на варењето на сирово кравјо млеко. Традиционално се произведува во ридските предели на Балканот.