Кајмакот претставува млечен производ со мек, кремлив состав и благо-кисел вкус. Се добива со ферментација на млечната маст издвоена во текот на варењето на сирово кравјо млеко. Традиционално се произведува во ридските предели на Балканот.

Традиционални садови за правење кајмакот на Балканот

ГалеријаУреди