Кашкавалот е специфичен тип на млечен производ, односно жолто тврдо сирење кое може да биде овчо, кравјо или козјо; меѓутоа, овој поим на Балканот се користи за сите жолти сирења (па дури и кое било сирење кое не е бело сирење).

Слично на ова, во Романија, зборот саşcaval се употребува за разни жолти сирења.

Зборот кашкавал доаѓа од италијанскиот збор caciocavallo, што означува тип на италијанско сирење. Оттаму овој тип на сирење се проширил на Балканот.

Во Македонија постојат разни видови на кашкавали.

Галерија уреди

Поврзано уреди