Католски посол (горнолужички: Katolski Posoł) е весник на Горнолужичките Срби со католичка вероисповед. Овој весник го издава Здружението Кирил и Методиј. Весникот Католски посол бил основан во 1863 година. Сегашен главен уредник на списанието е Рафал Леџбор.