Карпеста уметност

Карпестата уметност се состои во претстави на луѓе, животни, идолиформи, симболи, создадени со гравирање, сликање или низок релјеф врз камења и карпи.

Клунест еж

Во Македонија уреди