Во римската митологија, Кармента била божица на породувањето и пророштвото, поврзана со техничките иновации како и заштитата на мајки и деца. Таа била заштитник на бабиците. Кармента била мајка на Евандер. Најзиното име доаѓа од carmen, што значи „магија“, оракл или песна, а исто така е корен на зборот шарм. Се сметало дека Кармента ја има измислено латиницата.

Кармента била една од Камените. Водичот на нејзиниот култ бил наречен flamen carmentalis.

Во нејзиниот храм било забрането да се носи кожа и слично, кој се наоѓал до Порта Карменталис во Рим.

нејзиниот фестивал наречен Карменталии, бил прославуван главно од жени на 11 јануари и 15 јануари.