КОС или Контра-разузнавачка служба (српскохрватски: Контраобавештајна служба/Kontraobaveštajna služba; словенечки: Kontraobveščevalna služba) била служба во составот на ЈНА, која настанала во 1946. година од третиот отсек на ОЗНА при Министерството за народна одбрана на ФНРЈ. По наредба на Врховниот командант од 14 септември 1955., КОС е преименуван во Служба за безбедност на Југословенската народна армија.

По смртта на Јосип Броз Тито во 1980. година, КОС станал инструмент на големосрпската политика предводена од Слободан Милошевиќ. КОС спровел повеќе тајни акции во служба на Србија, а против Хрватска, Македонија, Словенија, и Босна и Херцеговина, уште во времето кога сите тие биле југословенски републики.