Интервју претставува методолошка постапка што се применува во социолошките истражувања со цел да се дојде до емпириски податоци преку вербална комуникација меѓу испитувачот и испитаникот, а податоците ќе се користат за научни цели. Интервјуто може да биде слободно и насочено.

Интервју

Интервјуто како тема во уметноста и во популарната култура уреди

 • „Интервју“ - расказ на македонскиот писател Иван Шопов од 2010 година.[1]
 • „Ненаправено интервју“ - расказ на македонскиот писател Иван Шопов од 2010 година.[2]
 • „Интервју за работа“ - кус расказ на македонскиот писател Драган Георгиевски од 2013 година.[3]
 • „Интервју со дете“ - песна на полската поетеса Вислава Шимборска.[4]
 • „Интервју со Атропа“ - песна на полската поетеса Вислава Шимборска.[5]
 • „Интервју“ (англиски: Interview) — песна од истоимениот музички албум на британската рок-група Gentle Giant од 1976 година.[6]

Надворешни врски уреди

Наводи уреди

 1. Иван Шопов, Азбука и залутани записи, Темплум, Скопје, 2010.
 2. Иван Шопов, Азбука и залутани записи, Темплум, Скопје, 2010.
 3. Драган Георгиевски, Метаморфузија, Темплум, Скопје, 2013.
 4. Vislava Šimborska, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg, 2014, стр. 156-157.
 5. Vislava Šimborska, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg, 2014, стр. 356-358.
 6. Discogs, Gentle Giant – Interview (пристапено на 20.11.2022)