Интервју претставува методолошка постапка што се применува во социолошките истражувања со цел да се дојде до емпириски податоци преку вербална комуникација меѓу испитувачот и испитаникот, а податоците ќе се користат за научни цели. Интервјуто може да биде слободно и насочено.

Интервју

Интервјуто како тема во уметноста и во популарната култураУреди

  • „Интервју“ - расказ на македонскиот писател Иван Шопов од 2010 година.[1]
  • „Ненаправено интервју“ - расказ на македонскиот писател Иван Шопов од 2010 година.[2]
  • „Интервју за работа“ - кус расказ на македонскиот писател Драган Георгиевски од 2013 година.[3]
  • „Интервју со дете“ - песна на полската поетеса Вислава Шимборска.[4]
  • „Интервју со Атропа“ - песна на полската поетеса Вислава Шимборска.[5]

Надворешни врскиУреди

НаводиУреди

  1. Иван Шопов, Азбука и залутани записи, Темплум, Скопје, 2010.
  2. Иван Шопов, Азбука и залутани записи, Темплум, Скопје, 2010.
  3. Драган Георгиевски, Метаморфузија, Темплум, Скопје, 2013.
  4. Vislava Šimborska, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg, 2014, стр. 156-157.
  5. Vislava Šimborska, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg, 2014, стр. 356-358.