Илија Давчевски е историчар и писател на историски книги.Тој е наставник во О.У. „Димката Ангелов - Габерот“ Кавадарци и е еден од поистакнатите драматурзи.Тој успешно има реализирано неколку драми,меѓу кои и „Цар Самоил“,„Макдонската фаланга на Филип Македонски“,„Габеров Непокор“ и др.