Изумрен вид

(Пренасочено од Изумрени видови)

Изумрен вид претставува организам што не постои повеќе меѓу живите примероци на Земјата.