Идомене (Idomene, Eidomene) e стар пајонски град што денес се лоцира се наоѓа кај наоѓалиштето Исар кај Марвинци, Валандово, Македонија. Рановизантискиот град сега се наоѓа на акрополата. Масивно е граден во стилот на емплектон. Тоа се познава по неговиот јужен ѕид инеколкуте масивни кули како и назападниот ѕид каде била изградена осамена кула – стража. Градот датира до VI век. Идомене бил најмоќниот јужен град во античка Македонија, во кој богати, ситуирани граѓани уживале во високоцивилизираното општество. Античката градска населба на Исарот, својот економски напредок, пред се, го обезбедувала преку агрикултурата, сточарството, рударството, имајќи притоа на ум, со колкаво богатство на рудни наоѓалишта располага овој регион, како и грнчарството што како традиција се задржало и во римскиот период.[1]

НаводиУреди

  1. Geography of Ancient Paeonia: Vardar, Stobi, Alalcomenae, Damastion, Bylazora, Gordynia, Bargala, Idomenae, Antigonia, Deuriopus, Europos (англиски). Life Journey. ISBN 978-1156977989.

ПоврзаноУреди