Знаме на Австрија

Националното знаме на Австрија има правоаголна форма во сооднос на ширина и должина 2:3 и се состои од три еднакви правоаголници - црвено одгоре и отдолу и бело во средината. Заедно со онаа на Данска, знамето на Австрија е едно од најстарите знамиња.[1][2]


Знаме на Австрија
}}
Употреба граѓанско и пловно знаме граѓанско знаме и државно поморско знаме
Сразмер 2:3
Усвоено 1230
Опис три хоризонтални ленти во црвена, бела и црвена боја.
}}
Варијанта на знамето на Австрија
Употреба државно, воено, управно пловно и морнаричко знаме државно и воено знаме, државна и военоморнаричко знаме
Сразмер 2:3
Опис три хоризонтални ленти во црвена, бела и црвена боја, со државниот грб во средина.

НаводиУреди

ПоврзаноУреди