Змијавец (Долни Дисан)

археолошко наоѓалиште во Македонија

Змијавец — палеонтолошко наоѓалиште. Во големиот ракав на Змијавецот, кој е на 500м источно од селото, се наоѓа доста висок и рамно зачетен профил од водите на потокот. Со ерозијата, на ова место се откриени череп од мастодонт и делови од долна вилица на риноцерус, заедно со пиркениска фауна (долен плиоцен).