Етнолект е една од јазичните разновидности кој ја зборува одредена етничка или културна подгрупа. Етнолектот најчесто служи како јазик за комуникација, но може да послужи како средство за социјален (општествен) идентитет, во рамките на народот и надвор од него. Поимот ги комбинира концептите за етничка група и дијалект. Пример за етнолект е црнечкиот говор во САД.

Поврзано

уреди