Социолект е наречје својствено за одредена општествена група како општествена класа, етничка група, старосна група итн.[1]

Овој вид на говор се усвојува пасивно со самото тоа што поединецот е дел од извесна локална заедница, но и активно, со свесно усмено и писмено усвојување и практика, со цел да се изрази припадност на определена група.[2]

Поимот првично се однесувал на говорните практики на групите, но подоцна почнал да се применува и за говорите што се усвојуваат по писмен пат, вклучувајќи ги и поновите облици на писмено усвојување на говори по пат на општење преку интернет.[3]

Поврзано уреди

Наводи уреди

  1. Wolfram, Walt (2004). „Social varieties of American English“. Во E. Finegan and J.R. Rickford (уред.). Language in the USA: Themes for the Twenty-first Century. Cambridge University Press. ISBN 0-521-77747-X.
  2. Martin Durrell. Sociolect. In: Sociolinguistics. An International Handbook of the Science of Language and Society. Edited by Ulrich Ammon, et al. Walter de Gruyter, 2004, стр. 200–205
  3. Donath, J. (2007). Signals in social supernets. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), article 12. http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/donath.html Архивирано на 10 август 2012 г.