Естивацијата претставува летен сон, појава слична на хибернацијата. Додека некои животни ги избегнуваат суровите услови во текот на зимата со хибернација (зимски сон), т.е. спиење во текот на најстудените месеци, некои пустински животни спијат под земја во текот на жешките летни месеци. Со други зборови, тие естивираат.

Естивација на полжевен вид -{Theba pisana}-