Ерек и Енида (француски: Érec et Énide или во средновековниот оригинал: Erec et Enide) — првиот роман за легендата на Кралот Артур на Кретјен де Тора, напишан помеѓу 1160-1164[1] (според некои помеѓу 1165-1170[2] или точно во1170[3]). Станува збор за дело од околу 7.000 стихови на старофранцуски[4] кое ни е нам достапно преку седум различни ракописи и неколку фрагменти[2]. Авторот во главно се инспирира од познатите бретански текстови, но и прочуената Историја на британските кралеви на Галфрид Манмутски. Овој роман е еден од првите витешки романи.

Кретјен де Троа игра клучна улога во создавањето на приказната за Артур. Во Ерек и Енида можат да се најдат многу од елементите на легендата за Артур, како повеќето главни ликови, витешките подвизи и жените или љубовта како двигател на дејството. Иако не е првата приказна која ги користи познатите елементи на Артуровата легенда, де Тора е заслужен за вопоставување на очекувањата на еден современ читател во однос на жанрот на витешки приказни.

Наводи уреди

  1. Jean-Pierre Foucher, préface et traduction d'Erec et Enide dans Romans de la Table Ronde, Gallimard, 1974.
  2. 2,0 2,1 Philippe Walter, Chrétien de Troyes, Presses universitaires de France, collection Que sais-je ?, Paris, 1997, p.58
  3. Chrétien de Troyes, Œuvres complètes, sous la direction de Daniel Poirion, Paris, Gallimard, « coll. Bibliothèque de la Pléiade », 1994, p.1053
  4. Françoise Gasparri/Geneviève Hasenohr/Christine Ruby, «De l'écriture à la lecture : réflexion sur les manuscrits d'Erec et Enide», dans : Keith Busby, Les manuscrits de Chrétien de Troyes, Rodopi, 1993, p.137.