Епицентар е точка на Земјината површина каде што земјотресот најсилно се чувствува. Се наоѓа вертикално точно над хипоцентарот, односно тоа е ортогонална проекција на хипоценарот на површината на Земјата.

Епицентарот се наоѓа директно над хипоцентарот на земјотресот (исто така наречен жариште).

Епицентрална оддалеченост уреди

Оддалеченоста помеѓу епицентарот и хипоцентарот се вика „жаришна длабочина“.