Епицентар е точка на земјината површина каде што земјотресот најсилно се чувствува. Се наоѓа вертикално точно над хипоцентарот, односно тоа е ортогонална проекција на хипоценарот на површината на Земјата.

Епицентарот се наоѓа директно под хипоцентарот на земјотресот (исто така наречен фокус).

Епицентрална оддалеченостУреди

Оддалеченоста помеѓу епицентарот и хипоцентарот се вика „фокусна длабочина“.