Енклитика[1][2]збор кој нема свој акцент, па се потпира на зборот пред себе, со што образува нагласена целина.

Енклитики во македонскиот јазикУреди

Енклитики во македонскиот стандарден јазик се:

ПоврзаноУреди

НаводиУреди