Елена Тројанска

ќерка на Зевс
(Пренасочено од Елена)

Елена Тројанска била сестра на познатата Клитајмнестра[1] жена на Агамемнон, меѓувремено таа израснала во најубавата жена во тој период иако била барана од многу државници, и воени чиновници таа за свој сопатник го избрала Менелај, кој станал крал на Спарта, а оние кои биле одбиени од страна на Хелена му се заколнале на Верност и безусловна помош на нејзиниот сопатник односно Менелај, со Менелај имала едно дете - ќерка Хермиона и живеела неколку години со него во Спарта.[2] Меѓутоа за време на постетата на Менелај во Спарта на Тројанскиот принц Парис, Хелена била заведена од него додека бил на Крит, и така заведена од него ја понесол со себе во Троја, со што таа ги оставила Менелај и ќерката, и заминала во Троја. Како резултат на ова Ахајците предводени од Агамемнон тргнале на воен поход кон Троја со цел да ја вратат Хелена и да го одбранат правото на Менелај, со што официјално започнала Тројанската војна која траела 10 г.

Елена Тројанска

НаводиУреди

  1. Хиган, Митови, Три, Скопје, 2016, стр. 82.
  2. Robert Grevs, Grčki mitovi, Nolit, Beograd, 1992, str. 537 – 549.
 
Статуа на Елена Тројанска