Елегијалирска песна во која се опеани тажни чувства и расположенија. Името го добила од грчкиот збор elegion што значи тажаленка. Причини за тажните расположби на поетот можат да бидат смртта за некој близок, жал за младоста, загубена љубов, осаменост и слично. Во елегиите се опејуваат тажни чувства поради состојбите во татковината , изгубената слобода или слично.

Елегии во македонската книжевност пишувале : Коста Рацин, Коле Неделковски, Ацо Шопов.

Примери на елегии во книжевноста уреди

Елегии во музиката уреди

  • „Елегија“ (англиски: Elegia) — песна на британската поп-рок група Њу ордер (New Order) од 1985 година.[7]
  • „Елегија“ (Elegie) — песна на американската рок-музичарка Пати Смит (Patti Smith) од 1975 година.[8]

Наводи уреди

  1. Johan Volfgang Gete, Pesme. Beograd: Rad, 1964.
  2. Dragoslava Perišić, „Pogovor“, во: Johan Volfgang Gete, Pesme. Beograd: Rad, 1964, стр. 119-120.
  3. Јован Котевски, Пеплосија. Мисла, Скопје, 1966, стр. 17.
  4. A. S. Puškin, Lirika. Rad, Beograd, 1979, стр. 213.
  5. Кочо Рацин, Бели мугри. Скопје: Кочо Рацин, 1963, стр. 14-19.
  6. Rajner Marija Rilke, Soneti i elegije. Beograd: Mali vrt, 2011, стр. 90-92.
  7. Discogs, New Order ‎– Low-life (пристапено на 9.3.2021)
  8. DISCOGS, Patti Smith ‎– Horses (пристапено на 13.4.2021)