Дозен еквивалент

(Пренасочено од Еквивалентна доза)

Дозен еквивалент е изведена оперативна дозиметриска величина и е производ на апсорбираната доза и факторот на квалитет на зрачење Q:

Eдиница за дозниот еквивалент во SI системот на мерки е сиверт (1Sv=1 J/kg).