Дискова галаксија

Дискова галаксијагалаксии карактеризирани од присуството на диск, сплеснат кружен простор исполнет со ѕвезди. Овие галаксии можно е и немора да поседуваат и централен недисковита област (галактичка испакнатост).

Галаксијата Вајар (NGC 253)

Во дискови галаксии спаѓаат: