Димитровград

појаснителна страница

Терминот Димитровград може да се односува за следните градови:

И трите градови го носаат името на бугарскиот комунист Георги Димитров