Деница. Во словенската митологија, Зора (или алтернативно Зарја, Ѕвезда, Звезда) се три (или понекогаш две) божици-чуварки познати како Аурори. Тие го чуваат соѕвездието Урса Минор или „Малата Мечка“ од забите на пеколното куче. Доколку ланецот се прекине и кучето го проголта соѕвездието, тоа ќе доведе докрај на Универзумот. Аурорите се претставени со Утринската Ѕвезда, Ноќната Ѕвезда и Полноќната Ѕвезда, иако Полноќната Ѕвезда во некои народи понекогаш се изоставува.

Венера на утринското небо гледана од Земја

Утринската Ѕвезда е позната како Ѕвезда Даница или Ѕвезда Деница. Таа ги отвора небесните порти за да излезе сончевата кочија наутро. Таа е претставена како подполно вооружен и храбар воин. Таа е божица-патрон на коњите и е во асоцијативна врска со планетата Венера. Неа ја повикувале за заштита од смрт во битка и молитвите кон неа гласеле „Одбрани ме, о девојко, со својот вел од моите непријатели, од сабја и стрела...“.

Ноќната Ѕвезда е позната како Ѕвезда Вечерница или Вечернаја Ѕвезда. Таа ги затвора небесните порти секоја вечер по вараќањето на сонцето.

Полноќната Ѕвезда или Ѕвезда Полночнаја, Ѕвезда Полночница во некои легенди на словенските народи не постои. Во други, пак, легенди сонцето секоја ноќ умира во нејзините раце за утрото повторно да оживее. Таа е позната како божица на смртта, повторното раѓање, магијата, мистиката и мудроста.

Сите три божици најчесто претставуваат митски архиетип, односно Ѕвезда Деница, Ѕвезда Вечерница и Ѕвезда Полночница следствено претставуваат девојка (девица), мајка и баба.