Демографски центар на Шведска

Демографскиот центар на една земја е точката до која кумулативното растојание би требало да помине регистрираното население е најмало, доколку сите тие би се сретнале на една локација. Како што се менува распоредот на населението во една земја, демографскиот центар ќе се помести. Во Шведска, Статистика Шведска го пресметува официјалниот демографски центар, користејќи пондерирана средна популација по имот, по географски координати

Пресметката на вистинската локација на централната точка, спроведена од страна на статистиката на Шведска во 2007 година, го утврди Хјорткварн како локација на демографскиот центар на Шведска. Истата пресметка направена во 1989 година резултираше со именување на Свенневад како централна точка. Двете места се во општината Халсберг, округот Еребру. Во текот на 18 години помеѓу пресметките, центарот се преселил неколку километри на југ, поради намалувањето на населението во северна Шведска и зголеменото население на југ.

година Локација општина округот
1989 година Свенневад Халсберг Округот Еребру
2007 година Хјорткварн Халсберг Округот Еребру

Поврзано Уреди

Извори Уреди