Девана припаѓа на женскиот дел од паганскиот пантеон на Словените. Траги за нејзиното постоење и почитување кај Јужните Словени не се зачувани. Мошне скудно сведоштво за нејзиното постоење добиваме од Длугош кој божеството на плодноста и пролетта го открил кај Полјаците под името Ѕеване која ја споредил со Дијана од римската митологија[1].

Девана

Користена литератураУреди

НаводиУреди

  1. Гордана Стојковска, Речник на јужнословенска митологија, Издавачки центар Три, Скопје, 2004, стр.