Данок во крв

Данокот во крв или девширме во Османлиското Царство се состоел од собирање на најздравите деца, од христијанската раја, кои биле водени во Константинопол, воведувани во исламот и подложувани на специјален режим на воспитување.

„Девширме“ (илустрација од книга од Топкапи-сарај.)

Данокот бил воведен од страна на султанот Мурат I. Најнадарените деца (ич оглани) биле избирани и тренирани во една од царските палати, со цел да станат лична придружба на султанот. Повеќето од другите деца (аџеми оглан) станувале припадници на јаничарскиот корпус. Тие уживале голем број привилегии, што им овозможувало да заземат високи позиции во државната хиерархија. За време на војна служеле како пешадија, заземајќи ја централната позиција во воената формација и штитејќи го султанот.

Данокот во крв бил укинат кон средината на XVII век.