ДЕМУ „Коле Нехтенин“ - Штип


„Коле Нехтенин“ — средно училиште во Штип, Општина Штип.

Коле Нехтенин
Место
Општина: Штип
Место: Штип
Основни информации
Контакт информации
Портал kolenehtenin.edu.mk

Основање и развојУреди

Секојдневно растејќи низ својата 55 годишна историја, ДЕМУ "Коле Нехтенин"- Штип, денес има околу 800 ученици од електро-техничка, машинска и угостителско-туристичка струка, кои организирани во 28 паралелки од четиригодишно и тригодишно образование го изучуваат своето занимање, стекнуваат знаења, вештини и умеења во широка и пространа училишна зграда составена од 14 училници, 9 кабинети, спортска сала, машинска работилница и административни простории. Наставниот и останатиот персонал со своето знаење, искуство и пристапност во голема мерка даваат придонес за одвивање на квалитетна и успешна настава.

Образовни профили во рамките на електротехничката струкаУреди

 • Електротехничар - енергетичар - четиригодишно образование
 • Електротехничар - електроничар - четиригодишно образование
 • Електротехничар за автоматика и сметачка техника - четиригодишно образование
 • Електромеханичар - тригодишно образование
 • Електроинсталатер и монтер - тригодишно образование

Образовни профили во рамките на машинската струкаУреди

 • Машински техничар - четиригодишно образование
 • Машински енергетски техничар - четиригодишно образование
 • Автомеханичар - тригодишно образование
 • Металостругар - тригодишно образование
 • Машинист за термопостројки - тригодишно образование
 • Инсталатер на водовод - тригодишно образование
 • Машински механичар - тригодишно образование

Образовни профили во рамките на угостителско туристичката струкаУреди

 • Келнер - готвач - тригодишно образование

Учество на натпревариУреди

 • Прва меѓународна олимпијада по Мехатроника 2007 - Букурешт
 • Втора меѓународна олимпијада по Мехатроника 2008 - Букурешт
 • Трета меѓународна олимпијада по Мехатроника 2009 - Букурешт

Освоени наградиУреди

 • Четврто место на првата олимпијада по мехатроника 2007 - Букурешт
 • Трето место на втората олимпијада по мехатроника 2008 - Букурешт
 • Второ место на третата олимпијада по мехатроника 2009 - Букурешт

Познати личности кои учеле во ова училиштеУреди

 • Трајков Зоран ,Генерација 1996/2000

Познати личности кои предавале во ова училиштеУреди

Надворешни врскиУреди