Греда — хоризонтален конструктивен елемент која се наслонува на вертикалните конструктивни елементи – столбови.

Конструктивен носач - Греда

Основните конструктивни елементи групирајќи се меѓусебе обезбедуват различни комбинации за најразлични решенија на архитектонски план.

Врз гредите се потпираат (налегнуваат) меѓукатните конструкции и крововите.