Меѓукатна конструкција

Меѓукатните конструкции се хоризонтални носиви конструктивни елементи кај објектите од високоградбата, кои го делат објектот по висина на катовите, имаат задача да ги примат сите постојани и подвижни товари и да ги пренесат на вертикалните ослонци.

Concrete slab.jpg

Се делат на: рамни плочи, плочи со греди, гредни АБ меѓукатни конструкции.

Според начинот на изведба, може да се монолитни, полумонтажни и монтажни.

Надворешни врскиУреди