Гостиварско

појаснителна страница

Поимот Гостиварско се употребува за приближно означување на местото на некој настан и значи дека се случило во околината на градот Гостивар, т.е. место кое географски тежнее кон градот. Во зависност од административната поделба дефинирана со соодветна законска регулатива понекогаш се мисли на сите населени места кои потпаѓаат под управување на локалните власти во Општина Гостивар, според оваа дефиниција во одредени периоди некои места потпаѓаат под Гостиварско, но некогаш и не.

Поврзано Уреди