Голак (појаснување)

појаснителна страница

Голак може да се однесува на:

Планини и врвови

уреди

Населени места

уреди
  • Голак (грч. Перихора) — село во Драмско, Егејска Македонија
  • Голак — село во Софиската област, Бугарија

Месности

уреди
  • Голак — остатоци од градиште од доцната антика кај Тработивиште, Делчевско
  • Голак — заштитено подрачје во Бугарија во состав на Натура 2000.