Виничко

појаснителна страница

Поимот Виничко се употребува за приближно означување на местото на некој настан и значи дека се случило во околината на градот Виница, т.е. место кое географски тежнее кон градот. Во зависност од административната поделба дефинирана со соодветна законска регулатива понекогаш се мисли на сите населени места кои потпаѓаат под управување на локалните власти во Општина Виница, според оваа дефиниција во одредени периоди некои места потпаѓаат под Виничко, но некогаш и не.

Поврзано

уреди