Википедија:Уредувачки натпревари 2019

Shared Knowledge Logo.svg
Уредувачки натпревари.svg
Кратенки:
ВП:УН

Уредувачките натпревари за 2019 година во организација на Споделено Знаење.

Прв натпреварУреди

СИЕ Пролет 2019Уреди

Уредувачкиот натпревар на тема „СИЕ Пролет 2019“ бил одржан од 21 март до 20 април 2019 година. Учесниците можеле да уредуваат постоечки или да создаваат нови статии.

Наградите за овој натпревар биле предвидени да се вредносни купони за техничка стока по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 10.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 5.000 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено трето место;
 • вредносен купон во вредност од 4.000 денари за најдобра статија;
 • вредносен купон во вредност од 2.000 денари за најдобар постоечки корисник; и
 • вредносен купон во вредност од 2.000 денари за најмногу уредени статии.

Втор натпреварУреди

Држави во светотУреди

 

Уредувачкиот натпревар на тема „Држави во светот“ бил одржан од 1 јули до 31 јули 2019 година. Учесниците можеле да уредуваат постоечки или да создаваат нови статии.

Наградите за овој натпревар биле предвидени да се вредносни купони за техничка стока по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 12.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 6.000 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено трето место;
 • вредносен купон во вредност од 4.000 денари за најдобра статија; и
 • вредносен купон во вредност од 4.000 денари за т.н. посебна награда.

Трет натпреварУреди

АвтомобилиУреди

Уредувачкиот натпревар на тема „Автомобили“ бил одржан од 20 септември до 19 октомври 2019 година. Учесниците можеле да уредуваат постоечки или да создаваат нови статии.

Наградите за овој натпревар биле предвидени да се вредносни купони за техничка стока по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 12.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 6.000 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено трето место;
 • вредносен купон во вредност од 4.000 денари за најдобра статија; и
 • вредносен купон во вредност од 4.000 денари за т.н. посебна награда (не била доделена).

Четврт натпреварУреди

РакометУреди

Уредувачкиот натпревар на тема „Ракомет“ бил одржан од 1 декември до 31 декември 2019 година. Учесниците можеле да уредуваат постоечки или да создаваат нови статии.

Наградите за овој натпревар биле предвидени да се вредносни купони за спортска облека по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 12.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 6.000 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено трето место;
 • вредносен купон во вредност од 5.000 денари за најдобра статија; и
 • вредносен купон во вредност од 9.000 денари за т.н. посебна награда.

ПоврзаноУреди