Википедија:Уредувачки натпревари 2019

Кратенки:
ВП:УН

Уредувачките натпревари за 2019 година во организација на Споделено Знаење.

Прв натпревар уреди

СИЕ Пролет 2019 уреди

 

Уредувачкиот натпревар на тема „СИЕ Пролет 2019“ бил одржан од 21 март до 20 април 2019 година. Учесниците можеле да уредуваат постоечки или да создаваат нови статии.

Наградите за овој натпревар биле предвидени да се вредносни купони за техничка стока по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 10.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 5.000 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено трето место;
 • вредносен купон во вредност од 4.000 денари за најдобра статија;
 • вредносен купон во вредност од 2.000 денари за најдобар постоечки корисник; и
 • вредносен купон во вредност од 2.000 денари за најмногу уредени статии.

Втор натпревар уреди

Држави во светот уреди

 

Уредувачкиот натпревар на тема „Држави во светот“ бил одржан од 1 јули до 31 јули 2019 година. Учесниците можеле да уредуваат постоечки или да создаваат нови статии.

Наградите за овој натпревар биле предвидени да се вредносни купони за техничка стока по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 12.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 6.000 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено трето место;
 • вредносен купон во вредност од 4.000 денари за најдобра статија; и
 • вредносен купон во вредност од 4.000 денари за т.н. посебна награда.

Трет натпревар уреди

Автомобили уреди

 

Уредувачкиот натпревар на тема „Автомобили“ бил одржан од 20 септември до 19 октомври 2019 година. Учесниците можеле да уредуваат постоечки или да создаваат нови статии.

Наградите за овој натпревар биле предвидени да се вредносни купони за техничка стока по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 12.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 6.000 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено трето место;
 • вредносен купон во вредност од 4.000 денари за најдобра статија; и
 • вредносен купон во вредност од 4.000 денари за т.н. посебна награда (не била доделена).

Четврти натпревар уреди

Ракомет уреди

 

Уредувачкиот натпревар на тема „Ракомет“ бил одржан од 1 декември до 31 декември 2019 година. Учесниците можеле да уредуваат постоечки или да создаваат нови статии.

Наградите за овој натпревар биле предвидени да се вредносни купони за спортска облека по избор на добитникот.

 • вредносен купон во вредност од 12.000 денари за освоено прво место;
 • вредносен купон во вредност од 6.000 денари за освоено второ место;
 • вредносен купон во вредност од 3.000 денари за освоено трето место;
 • вредносен купон во вредност од 5.000 денари за најдобра статија; и
 • вредносен купон во вредност од 9.000 денари за т.н. посебна награда.

Поврзано уреди