Википедија:Уредувачки натпревари/Статии по години по области/Евиденција за трета седмица

Тука се води евиденцијата за објавени статии во текот на третата седмица, 2-8 мај 2022.

На местото „Наслов на статија 1“ пишете го името на статијата и кај полето [[Корисник: ]] допишете го вашето корисничко име.

Како пример се зададени по две полиња за статии, но може да додадете онолку полиња колку што имате објавено статии. Додавањето на полиња е со користење на ! а потоа додавање на | [име на статија]. После секои три | следува ! за нови полиња.

ЕвиденцијаУреди

корисник:Viktor Borojevic
Статија Ж1 Ж2 Ж3
1823 во архитектурата 1 5 1
1824 во архитектурата 3 4 2
1961 во филмот 5 5 3
1853 во науката 3 5 2
1921 во музиката 1 4 1
1787 во архитектурата 3 5 2
1822 во книжевноста 3 6 2
1900 во архитектурата 4 5 2
2001 во спортот 3 5 1
1865 во архитектурата 4 6 2
1721 во уметноста 4 5 2
1928 во фудбалот 5 6 3
1673 во музиката 3 6 2
1952 во науката 5 6 3
2000 во архитектурата 5 7 3
1895 во музиката 5 6 3
корисник:Mario Stamenkoski
Статија Ж1 Ж2 Ж3
Светско првенство во фудбал 1934 8 7 0
Kalan Wiki2
Статија Ж1 Ж2 Ж3
2007 во книжевноста 7 7 4