Вештина[2] (нарекувана и талент) е поседување одредена способност и извршување на истата во исклучителен временски период и со исклучителна количина на потрошена енергија.

Хиерархија на вештини.[1]

Наводи уреди