Велосипедизам на Летните олимписки игри

Велосипедизмот — спортска дисциплина која на Летните олимписки игри била воведена уште на првите модерни Летни олимписки игри кои се одржале во Атина во 1896 година.

Велосипедизам на Летните олимписки игри
Cycling (road) pictogram.svg
Раководен орган
Дисциплини 18 (мажи: 9; жени: 9)
Игри
1896 1900 1904 1908 1912 1920
1924 1928 1932 1936 1948 1952
1956 1960 1964 1968 1972 1976
1980 1984 1988 1992 1996 2000
2004 2008 2012 2016
Освојувачи на медали

На Олимписките игри постојат следните дисциплиниЧ

ДисциплиниУреди

  Велодромски велосипедизам, мажиУреди

Дисциплина 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 Година
Дисциплини кои се на програмата
Кејрин - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X 3
Медисон - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X 3
Бодовна трка - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X 7
Индивидуална потера, поединечно - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X 12
Екипна потера, екипно - - - X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22
Спринт, поединечно X X - X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 24
Спринт, екипно - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X 3
Дисциплини кои не се на програмата
1/4 милји - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
1/3 милји - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
1/2 милји - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
1 милји - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
2 милји - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
5 милји - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
25 милји - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
660 јарди - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
5 километри - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
10 километри Х - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
20 километри - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
25 километри - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
50 километри - - - - - X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
100 километри X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
12 часа X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Тандем - - - X - X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - 14
Хронометар X - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X - 19
Дисциплини 5 2 7 7 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 8 8 7

Велодромски велосипедизам, жениУреди

Дисциплина 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 Година
Бодовна трка - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X 4
Индивидуална потера - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X 5
Спринт - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X 6
хронометар - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X - 2
Дисциплина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 3

  Друмски велосипедизам, мажиУреди

Дисциплина 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 Година
Друмска трка поединечно Х - - - - - - - - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 18
Друмска трка екипно - - - - - - - - - Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - - 4
Хронометар, поединечно - - - - Х Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - - Х Х Х Х 9
Хронометар, екипно - - - - Х Х Х Х Х - - - - Х Х Х Х Х Х Х Х Х - - - - 14
Дисциплини 1 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Друмски велосипедизам, жениУреди

Дисциплина 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 Година
Друмска трка - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X|7
Хронометар - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X 4
Дисциплина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2

  Планински велосипедизам, мажиУреди

Дисциплина 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 Година
Поединечно - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X 4
Дисциплина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Планински велосипедизам, жениУреди

Дисциплина 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 Година
Поединечно - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X 4
Дисциплина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

  BMX велосипедизам, мажиУреди

Дисциплина 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 Година
Поединечно - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X 1
Дисциплина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

BMX велосипедизам, жениУреди

Дисциплина 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 Година
Поединечно - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X 1
Дисциплина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1