Отвори го главното мени

Поимот Велешко се употребува за приближно означување на местото на некој настан и значи дека се случило во околината на градот Велес, т.е. локација која географски гравитира кон градот. Во зависност од административната поделба дефинирана со соодветна законска регулатива понекогаш се мисли на сите населени места кои потпаѓаат под управување на локалните власти во општина Велес, според оваа дефиниција во одредени периоди некои места потпаѓаат под Велешко, но некогаш и не.

ПоврзаноУреди