Бројна оскаправа во математиката на која е означена почетна точка, единична должина и на секоја нејзина точка еднозначно ѝ е придружен реален број[1]. Честопати на неа се обележани целите броеви со подеднакво оддалечени црти. Иако оваа слика ги покажува целите броеви од −9 до 9, на линијата лежат сите реални броеви, продолжувајќи „до бескрај“ во секоја насока, таа содржи и броеви помеѓу нив кои не се обележани. Ваквата оска се користи во наставата за учење на собирање и одземање, особено со негативни броеви.

Бројна оска

Бројната оска се дели на две симетрични половини во почетокот, т.е. во нулата.

Цртање на бројна оскаУреди

Бројната оска начесто се претставува како хоризонтална. Позитивните броеви по обичај се десно од нулата, а негативните броеви лево. Стрелките на краевите од означуваат дека линијата продолжува до бесконечност двата правци, иако обележаните броеви се ограничени.

Множеството броеви на бројната оска се нарекува и множество реални броеви, со ознака  . реалните броеви се состојат од ирационални и рационални броеви, како и цели броеви и природните броеви.

Имагинарните броеви можат да се претстават на оска со почеток во нулата која е нормална на бројната оска. Ова ја проширува бројната оска во бројна рамнина, каде точките кои лежат на комплексната рамнина означуваат комплексни броеви.

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. Стефановска, Лилјана (16 ноември 2007). „Бројна оска“. Connexions. Посетено на 28 февруари 2011. (македонски)