Во трговијата, брокер (англ.broker)[1][2] е страна која посредува помеѓу продавачот и купувачот. Кај сите видови на брокери заедничко е тоа што тие не се јавуваат како купувачи или продавачи, туку само како застапници на купувачот или продавачот. Во македонскиот јазик посредник идеално го преведува терминот „брокер“. Брокерска фирма или брокерско друштво е фирма која делува како посредник.

Според горната дефиниција постојат повеќе видови на брокери:

  • деловен брокер;
  • брокер за стоки;
  • брокер за тргување со валути;
  • осигурителен брокер;
  • инвестициски брокер;
  • хипотекарен брокер;
  • брокер за недвижнини;
  • брокер за транспорт, итн.

Наводи

уреди
  1. „Брокер“Дигитален речник на македонскиот јазик
  2. Harper, Douglas. „broker“. Online Etymology Dictionary.