Битка во Тевтобуршката Шума

Битката во Тевтобуршката Шума се случила во 9 г. од н.е., кога повеќе германски племиња предводени од Арминиј, уништиле три римски легии во заседа. Иако имало повеќе успешни напади од римската војска, три години по битката во Тевтобуршката Шума, Римјаните сè уште ја немале освоено таа територија.