Бенковската куќа е куќа-музеј во бугарскиот град Копривштица.

Бенковската куќа

Во оваа зграда е роден бугарскиот револуционер Георги Бенковски (родно име: Гаврил Хл'тев) кој е познат со својата Хвркова чета што учествувала во Априлското востание.

Градбата е дрвена и се наоѓа на еден од ридовите на Копривштица. Во близина е изграден споменик на Георги Бенковски на коњ, со натпис „Станувајте робови, јас не сакам јарем!“. Споменикот е дело на архитектот П. Тататов и вајарот Х. Танев.

Поврзано

уреди