Бекташите се исламски суфиски ред. Редот бил основан во XIII век од страна на Хаџи Бекташ Вели. Бекташите биле сметани за заштитници на јаничарите. Тие ги признаваат дванаесетте имами, а главна личност за нив е Али, кого го поврзуваат со Алах и Мухамед. Во нивните обреди има некои елементи слични со христијанските обреди, кои ги примиле во Анадолија и при нивното ширење на Балканот. Султанот Махмуд II го укинал бекташкиот ред во 1826 година. Потоа, тие бавно се здобиле со слобода во ерата на танзиматот. За време на републиката, Кемал Ататурк ги забранил сите суфиски редови. Бекташките водачи се преселиле во Албанија, и воспоставиле свое седиште во Тирана. Во Македонија, бекташите имаат свои теќиња во Тетово, Кичево и други места.

Арабати баба-теќе е бекташко теќе во Тетово