Аргус (значења):

1. мит. во старогрчата митологија: син на Зевс и Ниоба, стоок, вечно буден чувар на Зевсовота љубовница Ија (Јо) која Хера ја претворила во крава; бил убиен од Хермен по наредба на Зевс.

2. фиг. многу внимателен и ревносен чувар; шпион; Аргусови очи, очи на кои ништо не може да им откине, од кои ништо не може да остане незабележано.