Аортниот лак започнува од нагорната аорта, а продолжува со надолната аорта. Има три гранки: брахиоцефаличната артерија, левата заедничка каротидна артерија, и левата потклучна артерија. Лакот на аортата се наоѓа во средноградието.

Лак на аортата, аортен лак
Gray506 mk.svg
Лакот на аортата и неговите гранки.
Податоци
ИзворНагорна аорта
Разграновибрахиоцефаличната артерија

левата заедничка каротидна артерија левата потклучна артерија

продолжува како надолна аорта
Назнаки
ЛатинскиArcus aortae
MeSHA07.231.114.056.372.
TAA12.2.04.001
FMAFMA:3768