Анатемацрковно проклетство, во потесна смисла на зборот. Во поширока или попроста форма, анатема се изречени зборови од страна на црковно лице (свештеник, владика, јеромонах, итн.) кои всушност означуваат проколнување или некој вид на клетва.

Анатема, му се припишува на папата Григориј XI