Алевронско зрно (од грчки алеврон - брашно) е белковина кој се наоѓа во ендоспермот на многу семиња. Го формира надворешниот слој од семената обвивка кај некои жита. За време на герминацијата, хидролизата во семето предизвикува алевронските клетки да се разложат до аминокиселини.

Повеќебојната пченка има некои свои пигменти во алеуронскиот слој.