Акаски јазик


Акаски јазикнилосахарски јазик и е зборуван од околу 300 луѓе во Судан.

Акаски јазик
Зборуван во: Судан 
Регион: Африка
Вкупно говорници:
Јазично семејство: нилосахарски
 источносудански
  Акаски јазик
Јазични кодови
ISO 639-1: нема
ISO 639-2: ssa
ISO 639-3: soh